dafabet

图片

2015年上半年人事信息

来源:dafabet
2015-07-31 15:55

        1.任:  赖  菁  中共佛山dafabet港澳联络科科员

                黄  飞  中共佛山dafabet工商经济科副主任科员。

                冯  梅  中共佛山dafabet党派科主任科员

                谷社军  中共佛山dafabet宣教信息科副科长

        2.免:  黄  飞  中共佛山dafabet办公室副主任科员。

                冯  梅  中共佛山dafabet党派科副科长。

                谷社军  中共佛山dafabet宣教信息科副主任科员。